Zoektocht naar de oorspronkelijke materialen

Zoektocht naar de oorspronkelijke materialen

Zoektocht naar de oorspronkelijke materialen Schildersbedrijf Dreijer Beerta
Albert Dreijer - Schildersbedrijf Dreijer Beerta

Geschreven door:
, 7 februari 2021

E-mail Albert Dreijer Linkedin

Schildersbedrijf Dreijer is -naast andere bijzondere schilders vaardigheden - gespecialiseerd in restauraties en renovaties van historische monumentale panden. Mogelijk heeft u onze renovatie- en restauratiewerkzaamheden aan het voormalig Postkantoor in Scheemda gevolgd op de social media.
Bij dergelijke renovaties speelt de keuze van gebruikte materialen een zeer belangrijke rol. Het is immers van het grootste belang voor het resultaat om de oorspronkelijke historische materialen zo goed mogelijk na te bootsen. In vele gevallen zullen deze materialen al lang niet meer in gebruik of verkrijgbaar zijn en toch bepalend zijn voor de authenticiteit van het te restaureren object.

Vele lagen gebruikte verf
Bij een kleurhistorisch onderzoek doet de onderzoeker een poging om zo nauwkeurig mogelijk te bepalen welke kleuren vroeger gebruikt zijn en in welke volgorde. Om dit te kunnen bepalen bekijkt men de diverse lagen verf op het te restaureren monumentale object en probeert te bepalen welke soorten en lagen er in de loop der jaren gebruikt zijn.

Verwering en andere nadelige invloeden
Dit onderzoek wordt vaak nog moeilijker gemaakt door de verwering. Weer- en atmosferische invloeden, de kwaliteit en duurzaamheid van de gebruikte verf, luchtvervuiling, wel of niet deskundig overschilderde lagen verf, dat alles maakt dat de informatie over de gebruikte lagen steeds moeilijker achterhalen is en langzaam maar zeker verdwijnt in de tijd.

Vergaren van stukjes geschiedenis
Bij het starten van een kleurhistorisch onderzoek zal de deskundige starten met het vergaren van zoveel mogelijk informatie over de geschiedenis van uw object in andere onderzoeken, publicaties, bouwtekeningen en bestekken. Bij een nauwgezet onderzoek van het pand is een goede bereikbaarheid van de gevel belangrijk alsook verborgen hoekjes en sponningen waar de oorspronkelijke verf vaak het beste bewaard is gebleven.

Kleurhistorisch onderzoek is een project voor deskundigen
Wanneer u besluit om uw historische of monumentale pand te laten overschilderen, is de tijd dus een belangrijke medespeler in het bepalen van de verflagen en de gebruikte kleuren. Hoe eerder zo’n onderzoek uitgevoerd wordt, hoe waarschijnlijker het is dat er precieze en bruikbare informatie wordt vastgelegd.
Een deskundig kleurhistorisch onderzoek is zeer behulpzaam bij het vaststellen van de juiste waarde van uw object.

Juiste waardeschatting van uw object
Schakel hiervoor altijd een erkende onderzoeker in, alleen hij beschikt over de juiste specifieke kennis en vaardigheden om de leeftijd van de lagen en soorten verf nauwkeurig te bepalen. Onze vakschilders zullen de resultaten van het uitgevoerde kleurhistorisch onderzoek meenemen als leidraad bij het bepalen met welke materialen zullen de restauratiewerkzaamheden het meest authentieke resultaat waarborgen.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

  • Zoektocht naar de oorspronkelijke materialen Schildersbedrijf Dreijer Beerta
  • Zoektocht naar de oorspronkelijke materialen Schildersbedrijf Dreijer Beerta
  • Zoektocht naar de oorspronkelijke materialen Schildersbedrijf Dreijer Beerta
Contact via Whatsapp

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.